Skattesats, Kungsör

Kungsörs kommun ligger i Västmanlands län och har 8 787 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Kungsörs kommun till 32,91 procent, vilket var den 89:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.