Befolkningsökning, Kungsör

Kungsörs kommun ligger i Västmanlands län och har 8 787 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Kungsörs kommun nära genomsnittet med 1,4 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.