Befolkningsökning, Kungsör

Kungsörs kommun ligger i Västmanlands län och har 8 643 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Kungsörs kommun den 79:e lägsta i landet med −1,2 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.