Kommunens skatteintäkter, Köping

Köpings kommun ligger i Västmanlands län och har 26 133 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 47 763 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.