Anställda i kommunen, Köping

Köpings kommun ligger i Västmanlands län och har 26 133 invånare. Värdet för anställda i länet är det 72:a högsta i landet med 2 443 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.