Andel företagare, Köping

Köpings kommun ligger i Västmanlands län och har 26 085 invånare. Värdet för andel företagare är det 53:e lägsta i landet med 5,0 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.