Andel högutbildade, Köping

Köpings kommun ligger i Västmanlands län och har 26 133 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 16,5 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.