Skattesats, Köping

Köpings kommun ligger i Västmanlands län och har 25 978 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Köpings kommun till 33,04 procent, vilket var den 97:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.