Befolkningsökning, Köping

Köpings kommun ligger i Västmanlands län och har 26 133 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Köpings kommun den 79:e lägsta i landet med −0,5 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.