Invånare i kommunen, Köping

Köpings kommun ligger i Västmanlands län och har en befolkning på 26 268 människor (2018). Landarealen är 608 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.