Invånare i kommunen, Köping

Köpings kommun ligger i Västmanlands län och har 26 133 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 103 i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.