Invånare i kommunen, Köping

Köpings kommun ligger i Västmanlands län och har 26 085 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 101:a högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.