Kommunens kostnader, Hallstahammar

Hallstahammars kommun ligger i Västmanlands län och har 16 711 invånare. Värdet för kommunens kostnader är nära genomsnittet med 66 531 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.