Statsbidrag och utjämning till kommunen, Hallstahammar

Hallstahammars kommun ligger i Västmanlands län och har en befolkning på 16 186 människor (2018). Landarealen är 171 kvadratkilometer.

Generella statsbidrag och utjämning kommun dividerat med antal invånare. Förutom intäkter från kommunalskatten får även kommuner anslag från staten i form av statsbidrag och den kommunalekonomiska utjämningen. Denna post visar storleken på dessa bidrag vilka mer specifikt avser inkomstutjämning, strukturbidrag, införandebidrag, lss-utjämning och den kommunala fastighetsavgiften.