Kommunens skatteintäkter, Hallstahammar

Hallstahammars kommun ligger i Västmanlands län och har 16 608 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 78:e lägsta i landet med 45 221 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.