Anställda i kommunen, Hallstahammar

Hallstahammars kommun ligger i Västmanlands län och har 16 608 invånare. Värdet för anställda i länet är nära genomsnittet med 1 420 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.