Största privata arbetsgivare, Hallstahammar

Hallstahammars kommun ligger i Västmanlands län och har 16 608 invånare. Största privata arbetsgivare är Kanthal AB med 375 anställda (nov 2020).

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.