Andel förtidspensionärer, Hallstahammar

Hallstahammars kommun ligger i Västmanlands län och har en befolkning på 16 186 människor (2018). Landarealen är 171 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.