Andel högutbildade, Hallstahammar

Hallstahammars kommun ligger i Västmanlands län och har 16 711 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 17,7 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.