Skattesats, Hallstahammar

Hallstahammars kommun ligger i Västmanlands län och har 16 608 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Hallstahammars kommun till 32,69 procent, vilket var den 76:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.