Skattesats, Hallstahammar

Hallstahammars kommun ligger i Västmanlands län och har 16 654 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Hallstahammars kommun till 32,69 procent, vilket var den 73:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.