Befolkningsökning, Hallstahammar

Hallstahammars kommun ligger i Västmanlands län och har 16 608 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Hallstahammars kommun den 73:e högsta i landet med 2,6 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.