Befolkningsökning, Hallstahammar

Hallstahammars kommun ligger i Västmanlands län och har 16 400 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Hallstahammars kommun den 82:a högsta i landet med 2,5 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.