Befolkningsökning, Hallstahammar

Hallstahammars kommun ligger i Västmanlands län och har 16 654 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Hallstahammars kommun den 82:a högsta i landet med 1,5 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.