Företagens lönsamhet, Fagersta

Fagersta kommun ligger i Västmanlands län och har 13 341 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det fjärde högsta i landet med 15,9 procent.

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.