Kommunens kostnader, Fagersta

Fagersta kommun ligger i Västmanlands län och har 13 341 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 51:a högsta i landet med 71 649 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.