Kommunens kostnader, Fagersta

Fagersta kommun ligger i Västmanlands län och har 13 319 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 73:e högsta i landet med 66 649 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.