Kommunens skatteintäkter, Fagersta

Fagersta kommun ligger i Västmanlands län och har 13 341 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 49 470 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.