Kommunens skatteintäkter, Fagersta

Fagersta kommun ligger i Västmanlands län och har 13 319 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 48 198 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.