Största privata arbetsgivare, Fagersta

Fagersta kommun ligger i Västmanlands län och har 13 341 invånare. SECO TOOLS AKTIEBOLAG är största privata arbetsgivare och med 1 125 anställda (år 2022) den 37:e största sådana bland landets kommuner.

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.