Största privata arbetsgivare, Fagersta

Fagersta kommun ligger i Västmanlands län och har 13 319 invånare. SECO TOOLS AKTIEBOLAG är största privata arbetsgivare och med 1 225 anställda (nov 2020) den 34:e största sådana bland landets kommuner.

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.