Andel förtidspensionärer, Fagersta

Fagersta kommun ligger i Västmanlands län och har 13 319 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 82:a högsta i landet med 5,5 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.