Andel förtidspensionärer, Fagersta

Fagersta kommun ligger i Västmanlands län och har en befolkning på 13 391 människor (2019). Landarealen är 271 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.