Nyföretagande, Fagersta

Fagersta kommun ligger i Västmanlands län och har en befolkning på 13 464 människor (2018). Landarealen är 271 kvadratkilometer.

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.