Andel företagare, Fagersta

Fagersta kommun ligger i Västmanlands län och har en befolkning på 13 391 människor (2019). Landarealen är 271 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.