Andel företagare, Fagersta

Fagersta kommun ligger i Västmanlands län och har 13 267 invånare. Värdet för andel företagare är det nionde lägsta i landet med 4,2 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.