Förvärvsfrekvens, Fagersta

Fagersta kommun ligger i Västmanlands län och har en befolkning på 13 391 människor (2019). Landarealen är 271 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.