Andel högutbildade, Fagersta

Fagersta kommun ligger i Västmanlands län och har en befolkning på 13 464 människor (2018). Landarealen är 271 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.