Andel högutbildade, Fagersta

Fagersta kommun ligger i Västmanlands län och har 13 319 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 46:e lägsta i landet med 14,6 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.