Skattesats, Fagersta

Fagersta kommun ligger i Västmanlands län och har en befolkning på 13 391 människor (2019). Landarealen är 271 kvadratkilometer.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.