Skattesats, Fagersta

Fagersta kommun ligger i Västmanlands län och har 13 341 invånare. Under 2023 uppgick kommunalskatten i Fagersta kommun till 32,99 procent, vilket var den 96:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.