Befolkningsökning, Fagersta

Fagersta kommun ligger i Västmanlands län och har 13 319 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Fagersta kommun den 59:e lägsta i landet med −1,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.