Befolkningsökning, Fagersta

Fagersta kommun ligger i Västmanlands län och har en befolkning på 13 391 människor (2019). Landarealen är 271 kvadratkilometer.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.