Befolkningsökning, Fagersta

Fagersta kommun ligger i Västmanlands län och har 13 341 invånare. Mellan åren 2019-2022 var befolkningsökningen i Fagersta kommun den 95:e lägsta i landet med −0,4 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.