Befolkningsökning, Fagersta

Fagersta kommun ligger i Västmanlands län och har 13 222 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Fagersta kommun nära genomsnittet med −0,3 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.