Befolkningsökning, Fagersta

Fagersta kommun ligger i Västmanlands län och har 13 267 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Fagersta kommun den 53:e lägsta i landet med −1,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.