Kommunens kostnader, Arboga

Arboga kommun ligger i Västmanlands län och har en befolkning på 14 087 människor (2019). Landarealen är 327 kvadratkilometer.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.