Kommunens kostnader, Arboga

Arboga kommun ligger i Västmanlands län och har 14 083 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 60:e högsta i landet med 70 750 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.