Kommunens skatteintäkter, Arboga

Arboga kommun ligger i Västmanlands län och har 14 039 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 45 777 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.