Kommunens skatteintäkter, Arboga

Arboga kommun ligger i Västmanlands län och har en befolkning på 14 087 människor (2019). Landarealen är 327 kvadratkilometer.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.