Anställda i kommunen, Arboga

Arboga kommun ligger i Västmanlands län och har 14 100 invånare. Värdet för anställda i länet är nära genomsnittet med 976 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.