Andel förtidspensionärer, Arboga

Arboga kommun ligger i Västmanlands län och har 14 100 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 80:e lägsta i landet med 4,2 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.