Andel förtidspensionärer, Arboga

Arboga kommun ligger i Västmanlands län och har en befolkning på 14 087 människor (2019). Landarealen är 327 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.