Andel företagare, Arboga

Arboga kommun ligger i Västmanlands län och har en befolkning på 14 087 människor (2019). Landarealen är 327 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.