Andel företagare, Arboga

Arboga kommun ligger i Västmanlands län och har 14 039 invånare. Värdet för andel företagare är det 90:e lägsta i landet med 5,9 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.