Sysselsättningsgrad, Arboga

Arboga kommun ligger i Västmanlands län och har 14 083 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 80,8 procent.

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.