Förvärvsfrekvens, Arboga

Arboga kommun ligger i Västmanlands län och har en befolkning på 14 138 människor (2018). Landarealen är 327 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.