Andel högutbildade, Arboga

Arboga kommun ligger i Västmanlands län och har 14 100 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 18,5 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.