Skattesats, Arboga

Arboga kommun ligger i Västmanlands län och har 14 100 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Arboga kommun till 33,29 procent, vilket var den 131:a lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.