Befolkningsökning, Arboga

Arboga kommun ligger i Västmanlands län och har en befolkning på 14 138 människor (2018). Landarealen är 327 kvadratkilometer.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.