Befolkningsökning, Arboga

Arboga kommun ligger i Västmanlands län och har 14 100 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Arboga kommun den 92:a lägsta i landet med −0,3 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.