Kommunens skatteintäkter, Timrå

Timrå kommun ligger i Västernorrlands län och har 17 923 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 24:e högsta i landet med 53 061 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.