Andel förtidspensionärer, Timrå

Timrå kommun ligger i Västernorrlands län och har 17 963 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är nära genomsnittet med 5,2 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.