Nyföretagande, Timrå

Timrå kommun ligger i Västernorrlands län och har 17 754 invånare. Värdet för nyföretagande är det 91:a lägsta i landet med 9,3 per 1 000 inv, 16-64 år.

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.