Andel företagare, Timrå

Timrå kommun ligger i Västernorrlands län och har 17 754 invånare. Värdet för andel företagare är det 58:e lägsta i landet med 5,2 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.