Skattesats, Timrå

Timrå kommun ligger i Västernorrlands län och har 17 963 invånare. Under 2021 uppgick kommunalskatten i Timrå kommun till 34,88 procent, vilket var den tionde högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.