Skattesats, Timrå

Timrå kommun ligger i Västernorrlands län och har 17 923 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Timrå kommun till 34,53 procent, vilket var den 22:a högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.