Befolkningsökning, Timrå

Timrå kommun ligger i Västernorrlands län och har 17 923 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Timrå kommun den 71:a lägsta i landet med −0,8 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.