Befolkningsökning, Timrå

Timrå kommun ligger i Västernorrlands län och har 17 540 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Timrå kommun den 39:e lägsta i landet med −2,4 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.