Befolkningsökning, Timrå

Timrå kommun ligger i Västernorrlands län och har 17 963 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Timrå kommun den 81:a lägsta i landet med −0,4 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.